UPDATE...!!! MATERI UJIAN SIM C TERBARU (Lanjutan)

Bahan Ujian SIM C Terbaru Lanjutan Soal ke 86 - 168 - Masih membahas tentang Materi atau Bahan soal soal ujian teori SIM C Terbaru, dengan membaca soal beserta jawaban-nya ini lebih bayak akan lebih baik, sebab anda mengetahui keseluruhan dari aturan berlalulintas, tidak perlu membaca uandang undangnya yang malah bikin pusing. Semuanya sudah disediakan oleh pihak Korlantas Polri, jadi bukan untuk di rahasiakan yang dirahasiakan itu 30 soal yang akan diberikan kepada anda saat mengikutu ujian sim c nanti....

Ini adalah sambungan pada halaman sebelumnya yang berjudul;
UPADATE...!!! MATERI UJIAN SIM C 2019 KORLANTAS POLRI
Jika anda belum membaca silahkan klik tautan Link judul diatas ini, Ok langsung saja yuk soal berikutnya...

 MATERI UJIAN SIM C TERBARU (Lanjutan)


86. Apakah arti rambu larangan seperti gambar di bawah ini?

  a. Dilarang parkir
  b. Dilarang berhenti
  c. Dilarang memutar/berbalik arah
  d. Dilarang mendahului kendaraan lain

87. Mengapa anda diharuskan menyalakan lampu kendaraan walaupun di siang hari?
  a. Karena diatur oleh Undang-undang
  b. Supaya tetap bisa melihat jalan kalau tiba-tiba cuaca menjadi gelap
  c. Agar pengisian aki kendaraan lebih baik
  d. Agar kendaraan lebih terlihat oleh pengguna jalan yang lain

88. Persiapan apa yang harus anda lakukan sebelum mengendarai kendaraan bermotor di jalan?
  a. Mempersiapkan sarana hiburan di kendaraan
  b. Melakukan pengecekan kelengkapan (Ban, Rem, Spion, Lampu, Sein, air radiator dll) dan surat-surat (SIM, STNK dll) Kendaraan Bermotor
  c. Mempersiapkan makanan/minuman secukupnya
  d. Mempersiapkan handset/alat bantu komunikasi/telepon

89. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan SIM secara umum terdiri atas…
  a. Usia, pelatihan, kesehatan, dan lulus ujian
  b. Usia, administratif, kesehatan, dan lulus ujian
  c. Administratif, pelatihan, kesehatan, dan lulus ujian
  d. Usia, administratif, pelatihan, kesehatan, dan lulus ujian

90. Bagaimana pendapat anda dengan angkutan umum yang berhenti menaikan/menurunkan penumpang seperti pada gambar di bawah ini ?


  a. Tidak melanggar rambu lalu lintas karena jalanan sepi
  b. Melanggar rambu larangan berhenti
  c. Melanggar namun terpaksa karena permintaan penumpang
  d. Tidak masalah karena tidak ada polisi di daerah tersebut dan tidak mengganggu arus lalu lintas di belakangnya

91. Saat berkendara di jalan, untuk melihat kecepatan laju kendaraan, Anda berpedoman pada;
  a. Kecepatan kendaraan di depan anda
  b. Speedometer yang menunjukkan kecepatan kendaraan
  c. Kecepatan kendaraan disebelah anda
  d. Perkiraan kecepatan angin yang menerpa kita

92. Pengemudi yang akan melewati kendaraan lain harus:
  a. Mempunyai pandangan bebas
  b. Menjaga ruang yang cukup bagi kendaraan yang dilewatinya
  c. Butir a dan b benar semua
  d. Butir a dan b salah semua

93. Menurut bentuknya, rambu lalu lintas ada:
  a. 4 macam bentuk
  b. 3 macam bentuk
  c. 2 macam bentuk
  d. 5 macam bentuk

94. Marka membujur berupa garis utuh apabila berada ditepi jalan hanya berfungsi sebagai :


  a. Peringatan tanda tepi jalur lalu lintas
  b. Tanda tidak boleh melintas
  c. Batas bahu jalan
  d. Semuanya salah

95. Di antara beberapa fungsi berikut ini yang merupakan fungsi lampu penunjuk arah…?
  a. Untuk memberi tanda bahwa kendaraan kita akan berbelok
  b. Untuk memberi tanda bahwa kendaraan kita akan berpindah lajur
  c. Untuk memberi tanda bahwa kendaraan kita akan menyalip kendaraan lain
  d. a, b dan c benar
96. Apa yang harus dilakukan pengemudi kendaraan bermotor jika melihat pejalan kaki hendak menyeberang di Zebra-cross?
  a. Mempercepat kendaraan agar bisa lewat sebelum pejalan kaki tersebut menyeberang
  b. Memperlambat kendaraan jika perlu berhenti dan mendahulukan pejalan kaki untuk menyeberang
  c. Membunyikan klakson supaya pejalan kaki berhati-hati
  d. Memperlambat kendaraan supaya pejalan kaki cepat-cepat menyeberang
97. Manakah pernyataan yang benar apabila melihat rambu larangan seperti gambar di bawah ini?


  a. Kendaraan bermotor roda empat atau lebih dilarang masuk
  b. Kendaraan bermotor roda empat atau lebih dilarang masuk kecuali kendaraan jenis sedan
  c. Kendaraan jenis sedan saja yang tidak boleh masuk
  d. Kendaraan bermotor roda empat dan roda dua dilarang masuk
98. Manakah pernyataan dibawah ini benar:
  a. Lampu rem kendaraan harus berwarna kuning dan berkelip - kelip;
  b. Lampu belakang kendaraan harus berwarna putih terang;
  c. Lampu penunjuk arah (sein) harus berkelip - kelip dan berwarna merah;
  d. Lampu penunjuk arah (sein) harus berwarna kuning dan berkelip - kelip;
99. Yang tidak termasuk syarat administratif untuk mendapatkan SIM adalah
  a. Surat Keterangan Kelakuan Baik
  b. Rumusan sidik jari
  c. Kartu keluarga
  d. a dan c
100. Selain Sistem Lampu, pemantul cahaya dan komponen pendukung (speedometer, kaca spion, klakson dan spakbor), komponen apa yang menjadi persyaratan teknis bagi pengendara sepeda motor, kecuali;
  a. Helm
  b. Rompi/jaket
  c. Jas hujan
  d. Perisai pelindung wajah atau kacamata
101. Apakah arti rambu peringatan ini?
  a. Tidak diizinkan untuk berbelok ke kanan
  b. Peringatan tikungan tajam ke kanan
  c. Seluruh kendaraan wajib berbelok ke kanan
  d. Peringatan kendaraan dari arah kanan

102. Fungsi dari kopling adalah….
  a. Untuk menambah kecepatan
  b. Untuk memperlambat kendaraan, karena efek rem mesin
  c. Untuk memutuskan / menyambungkan penerusan daya dari mesin ke gigi transmisi
  d. Untuk meringankan beban mesin
103. Untuk mendepatkan Surat Izin Mengemudi, calon pengemudi harus…
  a. Memiliki kompetensi mengemudi
  b. Memiliki kendaraan bermotor
  c. Memiliki kompetensi permesinan
  d. Mengetahui jalan di lingkungannya
104. Untuk melihat situasi arus lalu lintas di sebelah kanan kendaraan, sebelum anda berbelok dapat melihat dengan cara;
  a. Melihat Spion sebelah kiri
  b. Melihat Spion sebelah kanan dan bila diperlukan melirik ke kanan untuk memastikan tidak ada kendaraan pada area titik buta (blind spot) pada spion
  c. Menengok ke sebelah kanan bila perlu melihat ke belakang untuk memastikan situasi aman
  d. Menengok ke sebelah kiri dan kanan untuk melihat situasi aman
105. Apakah arti rambu larangan ini?

  a. Dilarang berhenti
  b. Dilarang parkir
  c. Dilarang berputar arah
  d. Dilarang menaikkan dan menurunkan penumpang
106. Surat Izin Mengemudi (SIM) tidak berlaku, kecuali :
  a. Habis masa berlakunya
  b. Dalam keadaan rusak dan tidak terbaca lagi
  c. Tidak dilaminating
  d. SIM dicabut berdasarkan putusan pengadilan
107. Pada gambar di bawah ini, kendaraan mana yang harus menunggu dan memberi kesempatan menyeberang dahulu kepada pejalan kaki?

  a. Kendaraan 3
  b. Kendaraan 2
  c. Kendaraan 1
  d. Kendaraan 1, 2, dan 3
108. Menurut anda, jika ada pemohon SIM golongan C yang telah menikah dan mempunyai anak tetapi belum berusia 17 tahun maka;
  a. Berhak mendapatkan SIM C karena sudah dewasa;
  b. Berhak mendapatkan SIM C karena sudah mempunyai anak
  c. Tidak berhak mendapatkan SIM C karena belum memenuhi syarat minimal usia.
  d. Berhak mendapatkan SIM C karena dianggap sudah dapat menentukan pilihan sendiri
109. Ketika petugas lalu lintas memberikan isyarat jalan dari arah sebelah kiri, kendaraan mana yang dapat berjalan lebih dulu?

  a. Kendaraan A dan B
  b. Kendaraan C
  c. Kendaraan A
  d. Kendaraan B
110. Manakah pernyataan – pernyataan yang paling tepat tentang penggunaan lajur jalan sebelah kanan ?
  a. Kendaraan yang akan mendahului kendaraan lain, atau berbelok ke kanan
  b. Kendaraan yang akan berbelok ke kanan atau merubah arah
  c. Kendaraan dengan kecepatan lebih tinggi, akan berbelok ke kanan, mengubah arah, atau mendahului kendaraan lain.
  d. Kendaraan dengan kecepatan lebih tinggi, akan berbelok kanan
111. Pengaturan dengan isyarat gerakan tangan yang dilakukan oleh petugas Polisi lalu lintas di bawah ini berarti:

  a. Kendaraan berhenti satu arah tertentu
  b. Kendaraan yang berada di depan hati-hati
  c. Kendaraan yang berada di depan berhenti
  d. Kendaaan yang berada di depan dipersilakan jalan terus
112. Pada saat berkendara di jalan yang tidak ada larangan mendahului, pengemudi dapat melewati kendaraan lain kecuali:
  a. Rombongan anak sekolah yang menggunakan sepeda
  b. Kendaraan lain yang sedang memberi kesempatan menyeberang kepada pejalan kaki atau pengendara sepeda
  c. Rombongan pawai/karnaval
  d. Rombongan jenazah
113. Sesuai dengan ketentuan lampu penunjuk arah (sein) pada kendaraan bermotor berwarna?
  a. Merah dan Bisa Berkelap Kerlip
  b. Kuning Tua dan Bisa Berkelap Kerlip
  c. Putih dan Bisa Berkelap Kerlip
  d. a, b dan c benar asal cukup terang dan tidak menyilaukan
114. Fasilitas untuk pejalan kaki antara lain:
  a. Trotoar
  b. Tempat penyeberangan yang dinyatakan dengan marka jalan dan atau rambu-rambu
  c. Jembatan penyeberangan dan terowongan penyeberangan
  d. Semuanya benar
115. Apakah arti rambu larangan ini?
  a. Jalan satu arah
  b. Dilarang belok ke kanan
  c. Memberi prioritas kendaraan dari arah berlawanan
  d. Dilarang berbalik arah
116. Pada persilangan sebidang antara jalur kereta api dengan jalan, pengemudi harus:
  a. Mendahulukan kereta api;
  b. Memberikan hak utama kepada kendaraan yang lebih dahulu melintasi rel
  c. Butir a dan b benar semua
  d. Butir a dan b salah semua
117. Surat Izin Mengemudi dengan syarat umur paling rendah 20 tahun adalah…
  a. SIM A
  b. SIM B1
  c. SIM B2
  d. SIM C
118. Dengan alasan untuk menyiasati situasi saat terjadi kemacetan, sesorang mengganti bunyi klaksonnya dengan sirine ambulan/polisi. Bagaimana menurut anda?
  a. Setuju; Karena sudah banyak pengendara lain yang melakukan hal yang sama
  b. Tidak setuju; Karena akan membingungkan pengguna jalan yang lain serta melanggar ketentuan terkait kendaraan yang mendapatkan prioritas jalan
  c. Setuju; Karena ingin cepat sampai ke tujuan
  d. Setuju; Karena banyak mobil pejabat negara yang juga menggunakan bunyi sirine ambulan/polisi
119. Tindakan apa yang paling tepat anda lakukan pada saat berkendara mengikuti truk gandengan yang akan berbelok memasuki jalan yang sempit
  a. Mengurangi kecepatan dan mengambil jarak yang aman karena truk akan mengurangi kecepatannya dan mungkin berhenti sebelum berbelok
  b. Menyalip truk dari ruang jalan kanan atau kiri yang memungkinkan untuk dilewati
  c. Memberi isyarat dengan klakson agar dapat segera mendahului
  d. Memberi isyarat agar truk berhenti dan memberi kesempatan pada kendaraan di belakang untuk mendahului
120. Pada saat mengemudi, apa yang anda lakukan ketika melihat gambar rambu di bawah ini?

  a. Berhenti setelah rambu ini
  b. Berhenti dahulu sebelum melewati rambu ini dan amati lalu lintas di persimpangan sampai keadaan aman
  c. Langsung berhenti sebelum melewati rambu ini
  d. Berhenti kalau ada Polisi
121. Seorang pengemudi yang terlibat kecelakaan lalu lintas tidak dibenarkan untuk meninggalkan tempat kejadian perkara kecelakaan yang dialaminya, kecuali:
  a. Menyembunyikan diri agar tidak diketahui orang karena tidak ada saksi di TKP.
  b. Terancam jiwanya oleh masyarakat yang marah/emosi tetapi harus segera melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian terdekat
  c. Mencari bantuan untuk membawa kendaraan ke bengkel
  d. Ke rumah sakit untuk memeriksa luka yang dialaminya
122. Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM), setiap orang antara lain harus memenuhi persyaratan usia. Batas persyaratan usia untuk dapat memiliki SIM Golongan C:
  a. 17 tahun
  b. 18 tahun
  c. 16 tahun
  d. 20 tahun
123. Spakbor pada sepeda motor berfungsi sebagai;
  a. Agar terlihat modis
  b. Meredam kebisingan knalpot;
  c. Melindungi pengendara dan pengendaa lain dari debu dan muncratan air saat hujan atau jalanan basah
  d. Sebagai aksesoris pada sepeda motor
124. Berdasarkan gambar di bawah ini, menurut anda posisi berhenti kendaraan yang paling benar:

  a. Kendaraan 3
  b. Kendaraan 1
  c. Kendaraan 2
  d. Kendaraan 1 dan 2
125. Pada waktu lampu pengatur lalu lintas berganti menjadi hijau, seorang penyeberang jalan masih berada di atas “zebra cross”, maka yang mendapat kesempatan berjalan terlebih dahulu adalah:
  a. Pengemudi kendaraan yang berada pada lajur paling kanan
  b. Pengemudi kendaraan yang berada paling depan
  c. Pejalan kaki yang masih berada di atas zebra cross
  d. Pengemudi kendaraan yang berada pada lajur paling kiri
126. Anda melanggar ketentuan undang-undang lalu lintas apabila saat berkendara di jalan tidak memiliki:
  a. Tidak memiliki BPKB
  b. Tidak memiliki SIM
  c. Tidak memiliki KTP
  d. Tidak memiliki Ijazah
127. Apakah arti rambu petunjuk seperti gambar di bawah ini?

  a. Jembatan Timbangan
  b. Awal bagian jalan satu jurusan
  c. Awal jalan bebas hambatan/tol
  d. Ada jembatan di atas jalan
128. Kendaraan manakah yang harus menunggu berdasarkan situasi arus lalu lintas seperti pada gambar dibawah ini?
  a. Kendaraan 1
  b. Kendaraan 2
  c. Kendaraan 3
  d. Kendaraan 2 dan 3
129. Pada persilangan sebidang antara jalur kereta api dengan jalan, pengemudi harus:
  a. Mendahulukan kereta api;
  b. Memberikan hak utama kepada kendaraan yang lebih dahulu melintasi rel
  c. Butir a dan b benar semua
  d. Butir a dan b salah semua
130. Fungsi dari pedal gas adalah…
  a. Menjalankan kendaraan
  b. Menaikkan putaran mesin
  c. Menyalakan mesin kendaraan
  d. Mendahului kendaraan lain
131. Apa yang anda lakukan saat akan berpindah jalur saat berkendara di jalan :
  a. Cukup melihat dengan kaca spion dan langsung berpindah jalur bila situasi aman
  b. Wajib memperhatikan situasi lalu lintas di depan, di samping dan belakang kendaraan dengan menggunakan spion tengah dan samping serta memberi isyarat sebelum berpindah jalur
  c. Tetap berpindah jalur karena sudah memberikan isyarat kepada kendaraan lain walaupun situasi tidak memungkinkan
  d. Mengurangi kecepatan agar kendaraan lain mengerti bahwa kendaraan akan berpindah jalur
132. Fungsi dari kaca spion adalah…
  a. Pelindung tabrakan samping
  b. Untuk membantu memberikan pandangan ke arah belakang dan samping kendaraan kita
  c. Untuk menggantungkan barang bawaan
  d. Untuk memberi isyarat pada kendaraan lain pada saat akan merubah arah
133. Penggunaan jalan selain jalur sebelah kiri hanya dapat dilakukan apabila:
  a. pengemudi bermaksud akan melewati kendaraan didepannya;
  b. ditunjuk atau ditetapkan oleh petugas yang berwenang, untuk digunakan sebagai jalur kiri yang bersifat sementara
  c. Butir a dan b benar semua
  d. Butir a dan b salah semua
134. Pertanyaan
Lajur jalan mana yang sebaiknya dipilih oleh kendaraan berwarna merah sesuai dengan situasi jalan seperti pada gambar di bawah ini?

  a. Lajur 3
  b. Lajur 1
  c. Lajur 2
  d. Lajur 1, 2, 3 dan tetap memperhatikan keamanan
135. Kompetensi mengemudi dapat diperoleh diantaranya dari …
  a. Pendidikan dan pelatihan mengemudi
  b. Percobaan mengemudi
  c. Belajar sendiri
  d. a dan c benar

136. Pada saat mengendarai kendaraan di jalan umum, manakah menurut anda pemakai jalan yang perlu mendapatkan perhatian dan kewaspadaan khusus:
  a. Truck yang membawa muatan
  b. Anak-anak yang bermain di jalanan
  c. Pengendara sepeda motor
  d. Kendaraan yang parkir di bahu jalan
137. Golongan SIM apakah yang diperlukan jika anda hendak mengendarai sepeda motor di atas 500 cc?
  a. Golongan SIM C II
  b. Golongan SIM C I
  c. Golongan SIM C
  d. Golongan SIM A
138. Menurut anda yang termasuk kategori pengemudi yang baik dan berkeselamatan di jalan adalah:
  a. Mengendarai kendaraan bermotor dengan kecepatan tinggi dan hati-hati
  b. Dapat mengendalikan diri, tidak cepat naik darah/emosi, mempunyai rasa lapang dada dan kepala dingin dalam segala situasi serta memiliki ketrampilan mengemudi yang tinggi
  c. Mengendarai kendaraan bermotor dengan pelan-pelan saja
  d. Mengendarai kendaraan bermotor sepelan mungkin
139. Rambu peringatan digunakan untuk menyatakan peringatan bahaya atau tempat berbahaya pada jalan di depan pemakai jalan:


  a. Benar, sehingga pengguna jalan akan lebih waspada dan lebih berhati-hati
  b. Hanya sebagai informasi situasi lalu lintas di depan
  c. Benar, namun tidak wajib diikuti terutama untuk jalan yang sudah dikenal dan sering dilalui
  d. Cukup dilihat sekilas


140. Marka Membujur adalah Marka Jalan yang sejajar dengan sumbu jalan berfungsi:


  a. Pembatas parkir pada bahu jalan
  b. Aksesoris perlengkapan jalan
  c. Larangan bagi kendaraan melintasi garis tersebut; pembatas dan pembagi jalur
  d. Tanda batas berhenti pada persimpangan
141. Marka membujur berupa garis ganda yang terdiri dari dua garis utuh menyatakan bahwa:


  a. Kendaraan dan orang dilarang melintasi garis ganda tersebut
  b. Kendaraan dapat melintasi garis ganda tersebut
  c. Kendaraan dilarang melintasi garis ganda tersebut
  d. Kendaraan dan orang dapat melintasi garis ganda tersebut
142. Surat Izin Mengemudi (SIM) dalam keadaan rusak dan tidak terbaca lagi, maka pemilik SIM tersebut harus segera:
  a. Memperpanjang Surat Izin Mengemudi (SIM) sampai masa berlakunya habis
  b. Minta kepada Petugas yang berwenang dibuatkan Surat Izin Mengemudi (SIM) yang baru
  c. Melaminating SIM tersebut
  d. Memfotokopi SIM tersebut

143. Setiap pengendara sepeda motor dan penumpangnya wajib menggunakan helm berstandar SNI. Manakah dari pernyataan ini yang bukan merupakan standar SNI?
  a. Konstruksi helm terdiri dari tempurung keras dengan permukaan halus dan lapisan peredam benturan
  b. Lapisan luar didesain untuk dapat pecah jika mengalami benturan untuk mengurangi dampak tekanan sebelum sampai ke kepala
  c. Helm di cat dengan warna yang menyolok
  d. Memiliki tali pengikat ke dagu
144. Pilih salah satu alasan paling tepat mengapa berkendara dilarang melawan arus :
  a. Melanggar hukum
  b. Memacetkan jalan
  c. Menghargai hak dan keselamatan orang lain
  d. Bisa ditangkap polisi
145. Apakah arti rambu peringatan di bawah ini?

  a. Perlintasan jalan kereta api berpintu
  b. Perlintasan jalan kereta api tanpa pintu
  c. Perlintasan jalan khusus kereta api listrik (KRL)
  d. Perlintasan jalan khusus kereta api diesel (KRD)
146. Di antara SIM berikut yang syarat usia minimumnya 20 tahun adalah
  a. SIM B1
  b. SIM A
  c. SIM C
  d. SIM D
147. Apa arti rambu peringatan ini?
  a. Jalan pegunungan yang sangat sempit
  b. Banyak kendaraan berhenti di tanjakan
  c. Menghadapi tanjakan
  d. Jalan licin
148. Bagaimana pendapat anda terhadap kendaraan yang parkir di samping hidran pemadam kebakaran di pinggir jalan seperti gambar di bawah ini:

  a. Tidak Boleh, kecuali ada tukang parkir yang mengatur
  b. Boleh, karena tidak ada rambu larangan parkir
  c. Tidak boleh, karena dapat menghalangi mobil pemadam kebakaran sewaktu-waktu dibutuhkan walau tidak ada rambu larangan parkir
  d. Boleh, bila tidak menghambat arus lalu lintas
149. Penggunaan Hand Phone (HP) tidak diizinkan pada saat mengemudi kendaraan bermotor di jalan, kecuali:

  a. Menerima panggilan menggunakan alat bantu dengar (handsfree) atau pengeras suara handphone (loudspeaker)
  b. Menepikan Kendaraan lalu berhenti
  c. Pernyataan Keduanya Benar
  d. Boleh menggunakan HP asal hati-hati
150. Pada rambu-rambu dapat ditambahkan papan tambahan yang memuat keterangan yang diperlukan berupa keterangan:

  a. Waktu-waktu
  b. Jarak-jarak
  c. Jenis kendaraan tertentu ataupun perihal lainnya
  d. Kesemua butir di atas benar
151. Menurut anda manakah pernyataan dibawah ini yang paling benar;
  a. Yang menjadi alat ukur seseorang laik mendapat SIM dalam ujian SIM adalah kemampuan konsentrasi, ketahanan, stabilitas emosi dan keuangan yang cukup;
  b. Yang menjadi alat ukur seseorang laik mendapat SIM dalam ujian SIM adalah kemampuan konsentrasi, ketahanan dan stabilitas emosi;
  c. Yang menjadi alat ukur seseorang laik mendapat SIM dalam ujian SIM adalah kemampuan konsentrasi, keberanian dan stabilitas emosi;
  d. Yang jadi alat ukur seseorang laik mendapat SIM dalam ujian SIM adalah kemampuan konsentrasi, stabilitas emosi dan memiliki kendaraan sendiri;
152. Apa yang harus dilakukan pengemudi sedan seperti pada gambar di bawah ini bila lampu lalu lintas menyala kuning berkedip-kedip?


  a. Pengemudi harus berhenti di garis berhenti
  b. Pengemudi harus berhenti jika lampu berubah
  c. Pengemudi berjalan terus tetapi hati-hati, jika perlu berhenti di garis berhenti untuk mengamati situasi lalu lintas sampai keadaan aman
  d. Tetap melaju dengan kecepatan stabil
153. Marka membujur berupa garis putus-putus merupakan pembatas lajur yang berfungsi:


  a. Mengarahkan lalu lintas dan atau memperingatkan akan ada Marka Membujur yang berupa garis utuh di depan
  b. Mengarahkan lalu lintas
  c. Pembagi ruas jalan
  d. Semuanya salah
154. Pertanyaan
Situasi lalu lintas berdasarkan gambar di bawah ini manakah kendaraan yang mendapatkan prioritas sesuai urutan?
  a. Nomor 2 – 3 – 1
  b. Nomor 1 – 2 – 3
  c. Nomor 3 – 2 – 1
  d. Nomor 1 – 3 – 2
155. Posisi mengemudi pada saat mengendarai kendaraan penting untuk menghindari kelelahan, menurut anda posisi duduk saat mengemudi yang baik adalah:
  a. Mengambil sikap duduk setegak mungkin
  b. Mengambil sikap duduk condong ke depan agar pandangan pengemudi lebih luas
  c. Mengambil sikap duduk yang nyaman, posisi tangan dan kaki tidak tegang
  d. Mengambil sikap duduk seenaknya
156. Menurut anda gambar di bawah ini menyatakan:


  a. Kendaraan di lajur A tidak boleh berpindah ke lajur B
  b. Kendaraan di lajur A bila ingin mendahului boleh melewati garis tersebut
  c. Kendaraan di lajur A boleh melintasi garis tersebut asal hati-hati
  d. Kendaraan di lajur A boleh melintasi garis tersebut karena tidak berbahaya dan tidak ada Polisi yang bertugas
157. Pengereman mendadak di jalan yang licin terutama pada kecepatan tinggi akan mengakibatkan, kecuali:
  a. Tidak berakibat apa-apa kalau pengemudi mahir
  b. Kendaraan akan slip (tergelincir)
  c. Membahayakan kendaraan lain di belakang
  d. Kendaraan sulit dikendalikan
158. Pengemudi yang akan melewati kendaraan lain harus:
  a. Mempunyai pandangan bebas
  b. Menjaga ruang yang cukup bagi kendaraan yang dilewatinya
  c. Butir a dan b benar semua
  d. Butir a dan b salah semua
159. Yang tidak termasuk surat ijin mengemudi roda 4 adalah
  a. SIM C
  b. SIM A
  c. SIM B1
  d. SIM B2
160. Untuk kepentingan tertentu, kendaraan bermotor dapat dilengkapi dengan lampu isyarat/sirine. Penggunaan lampu isyarat/sirine sesuai dengan ketentuan hanya boleh di pasang pada kendaraan bermotor:
  a. Petugas penegak hukum tertentu, dinas pemadam kebakaran dan Ambulan
  b. Iring-iringan konvoi kendaraan pribadi
  c. Mobil mewah dan motor besar
  d. Mobil dinas pejabat

161. Pada saat mengemudikan kendaraan di jalan dua arah, apa yang anda lakukan apabila ada kendaran lain memberi isyarat akan mendahului?
  a. Menambah kecepatan
  b. Memberi ruang yang cukup dan aman bila situasi memungkinkan kendaraan tersebut mendahului bila perlu memperlambat kendaraan
  c. Tidak memberi tanda lampu sein kanan bila dipandang keadaan tidak memungkinkan untuk didahului
  d. Mempertahankan kecepatan dan membiarkan kendaraan yang akan mendahului memperhitungkan keamanannya sendiri
162. Yang tidak termasuk syarat administratif untuk mendapatkan SIM adalah
  a. KTP
  b. Pengisian formulir permohonan
  c. Rumusan sidik jari
  d. Kartu keluarga
163. Apakah arti rambu larangan di bawah ini?

  a. Dilarang mendahului kendaraan di depan
  b. Dilarang mendahului kendaraan dari sebelah kiri
  c. Boleh mendahului kendaraan di depan pada ruas jalan satu arah
  d. Boleh mendahului kendaraan di depan bila hati - hati, jalanan sepi dan ruang jalan mendahului cukup
164. Pengemudi kendaraan bermotor diharuskan memiliki kemampuan konsentrasi. Kemampuan tersebut dapat terlihat pada:
  a. Kemampuan memusatkan perhatian atau memfokuskan diri sebelum mengemudikan kendaraan bermotor di jalan;
  b. Kemampuan memusatkan perhatian atau memfokuskan diri setelah mengemudikan kendaraan bermotor di jalan
  c. Kemampuan memusatkan perhatian atau memfokuskan diri pada saat mengemudikan kendaraan bermotor di jalan
  d. Kemampuan memusatkan perhatian atau memfokuskan diri sebelum, pada saat dan setelah mengemudikan kendaraan bermotor di jalan
165. Pada saat berkendara dalam kendaraan hujan deras pengemudi diharuskan mengurangi kecepatan kendaraan karena :
  a. Persentuhan antara ban kendaraan dan permukaan jalan tidak melekat akibar air hujan
  b. Pemandangan sangat terganggu oleh cuaca hujan deras
  c. Pernyataan A dan B Benar
  d. Tidak perlu mengurangi apabila pengemudi yakin akan kemampuan pengemudi saat hujan
166. Untuk kepentingan tertentu, kendaraan bermotor dapat dilengkapi dengan lampu isyarat/sirine. Penggunaan lampu isyarat/sirine sesuai dengan ketentuan hanya boleh di pasang pada kendaraan bermotor:
  a. Petugas penegak hukum tertentu, dinas pemadam kebakaran dan Ambulan
  b. Iring-iringan konvoi kendaraan pribadi
  c. Mobil mewah dan motor besar
  d. Mobil dinas pejabat
167. Apabila terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kendaraan anda mengalami rusak, sedangkan anda menyadari kesalahan terletak pada pihak anda, tindakan apa yang sepatutnya anda lakukan?
  a. Minta ganti rugi kepada pengemudi yang terlibat kecelakaan dan tidak perlu harus ke Polisi
  b. Saling berargumentasi di jalan agar masing-masing pihak yang terlibat kecelakan tidak perlu mengganti kerugian
  c. Melapor kepada polisi dan meminta agar tidak membayar ganti rugi
  d. Melapor kepada Polisi, bersedia membantu perbaikan kendaraan lain baik melalui asuransi maupun dengan membayar kerugian lain

168. Menurut anda, jika seseorang sudah mapan dan mampu membeli kendaraan bermotor tetapi belum berusia 17 tahun maka;
  a. Berhak mendapatkan SIM C karena sudah memiliki kendaraan;
  b. Berhak mendapatkan SIM C karena sudah dewasa dan hidup mapan;
  c. Tidak berhak mendapatkan SIM C karena belum memenuhi syarat minimal usia
  d. Berhak mendapatkan SIM C bila sudah mahir mengendarai sepeda motor

Ok sahabat semua, anda telah memepelajari Bahan, Materi, Soal soal ujian teori SIM C terbaru 2019 yang direkomendasikan oleh Korlantas Polri semoga sukses....
Advertisement
UPDATE...!!! MATERI UJIAN SIM C TERBARU (Lanjutan)