-->

Masa Berlaku Jenis SIM A, B, B1, B2, C Dan D Menurut Wilayahnya

Berapa tahun masa berlaku SIM A, B1, B2, C dan D? - Setiap sim memilki masa berlaku yang sama yaitu 5 tahun kecuali SIM internasional yaitu 3 tahun. Semua SIM dapat diperpanjang pada daerah sesui domisili di eKTP anda. info lebih lanjut dapat anda baca pada peraturan Kepala Kepolisian RI pada pasal 11 sampai 13 yaitu;...


A). Waktu Berlaku SIM

Pasal 11
  1. SIM yang diterbitkan oleh Satpas di Indonesia berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
  2. SIM Internasional diterbitkan oleh Polri dan berlaku 3 (tiga) tahun serta dapat diperpanjang.

Pasal 12
SIM tidak mempunyai kekuatan berlaku apabila:
  • a. habis masa berlakunya;
  • b. dalam keadaan rusak dan tidak terbaca lagi;
  • c. diperoleh dengan cara tidak sah;
  • d. data yang terdapat dalam SIM diubah; dan/atau
  • e. SIM dicabut berdasarkan putusan pengadilan.

B). Wilayah Berlaku SIM A, B1, B2, C dan D


Pasal 13
  1. SIM, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), berlaku di seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia.
  2. SIM, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat juga berlaku di wilayah negara lain berdasarkan perjanjian Negara Republik Indonesia dengan negara lain.
  3. SIM Internasional, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), berlaku di wilayah negara lain berdasarkan perjanjian internasional di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
Baca Juga: Spesifikasi Surat Izin Mengemudi (SIM), Masa Dan Wilayah Berlaku SIM
Demikianlah info lengkap mengenai masa berlaku SIM A, B1, B2, C dan D menurut wilayah dan jenisnya.
Advertisement
Masa Berlaku Jenis SIM A, B, B1, B2, C Dan D Menurut Wilayahnya